ODBIERANIE DZIECI ZE SZKOŁY.

 

Uprzejmie prosimy Rodziców/opiekunów, by nie stali pod oknami lub pod drzwiami do klas, przed zakończeniem lekcji, tj. przed godzinną pierwszą. Po pierwsze utrudnia to dzieciom koncentrację na wciąż odbywających się zajęciach, a po drugie nie jest to dozwolone ze względu na przepisy BHP (blokowanie wyjść awaryjnych).

 

Przypominamy również, że nauczyciel pozwoli dziecku opuścić teren szkoły tylko z rodzicem/opiekunem, a w towarzystwie osoby trzeciej tylko za pisemną zgodą rodziców lub upoważnionego opiekuna.

 

Przedszkolaki oraz uczniowie klas zerowych, pierwszych i drugich odprowadzane i odbierane będą przez rodziców/opiekunów z dużej sali gdzie pozostaną pod opieką wychowawcy.

 

Uczniowie są zobowiązani przebywać na terenie szkoły od rozpoczęcia do zakonczenia zajęć.

Zabronione jest opuszczanie terenu szkoły podczas przerw.

Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE